Har du råd att ta risker med säkerheten?

CLIQ® Remote hjälper dig att skydda människor och uppfylla hälso- och säkerhetskrav.

 •  Säkerhet
 •  Sabotage
 •  Regelefterlevnad
 •  Driftkostnader
 •  Medvetenhet

Skydda dina tillgångar, öka säkerheten och förbättra produktiviteten med CLIQ® Remote från

CLIQ

Öka produktiviteten och säkerheten, och minska kostnaderna. Baserat på fälttester ger CLIQ® Remote-lösningen ett individuellt anpassat, pålitligt och flexibelt passersystem.

CLIQ® Remote är en elektromekanisk låslösning som kombinerar högsta tänkbara säkerhet inom elektronisk och mekanisk säkerhet. Systemet består av: programmerbara nycklar, cylindrar, hänglås och skåplås, administrativ programvara samt enheter för nyckelprogrammering. Varje nyckel kan programmeras av systemadministratören så att den endast öppnar lås där användaren är behörig. Nycklarna är försedda med utbytbara batterier som driver både nyckel och lås när nyckeln sätts in i låset. Kommunikationen mellan låset och nyckeln krypteras för att garantera hög säkerhet. Låsen är trådlösa, går snabbt att installera och kräver minimalt underhåll.

 • Förbättra och korta dina processer.
 • Spara tid.
 • Öka effektiviteten.
 • Minska installations - och driftkostnaderna.

CLIQ® Remote-lösningen är helt skalbar och kan konfigureras så att den passar allt från mindre installationer upp till omfattande låslösningar med mer än 50 000 låspunkter spridda över ett stort geografiskt område. CLIQ® Remote kan användas för att skydda anläggningar som spänner från avlägset belägna vattenreservoarer i Wales, till kraftstationer i Finland och fjärrvärmeanläggningar i Tyskland. Skyddar din infrastruktur – lokalt och globalt. Utnyttja fördelarna i den här flexibla och pålitliga säkerhetslösningen.

Kritisk infrastruktur kräver pålitlig passerkontroll

Avlägsna anläggningar kan skyddas med samma system som på kontoret – strömförsörjningen kommer från batteriet i nyckeln som har en batterilivslängd på upp till tio år. Installationstiden är minimal. CLIQ® Remote kombinerar elektronisk och mekanisk säkerhet – och elektromekaniska eller mekaniska cylindrar kan installeras, oberoende av dörrmiljö eller hänglås.

Låsprodukter för kritisk infrastruktur utsätts ständigt för påverkan, från väder och vind eller mindre nogräknade parter, och måste vara beständiga mot:

 •  

  Damm och regn
 •  

  Extrema temperaturer
 •  

  Skadliga ämnen
 •  

  Manipulation
 •  

  Obehörig åtkomst
 •  

  Högspänning
 
 
 
 
 
 
 
Programvara
Programvara
CLIQ® Remote-lösningen

Programvara

 • Webbhanterad mjukvara, med SaaS-moln drift
 • Behörigheter för nycklar, cylindrar och användare
 • Programmerbara behörigheter och flexibla scheman för stöd i arbetsflöden
 • Minimera risker som följer med borttappade nycklar
 • Loggar och rapporter
 • Validering av nycklar ökar säkerheten
 • Lättanvänd administrativ programvara
 • Kan integreras med lösningar från tredje part
           
Nyckeluppdaterare
Nyckeluppdaterare
CLIQ® Remote-lösningen

Nyckeluppdaterare

 • Placeras på skrivbord eller väggar, eller använd mobil programmering för användning på fältet
 • Överför behörigheter och ta emot nyckelloggar
 • Uppdaterare för nyckelbehörigheter finns för installation på plats eller som mobil version
 
Nycklar
Nycklar
CLIQ® Remote-lösningen

Nycklar

 • Programmerbara nycklar med flexibel behörighet
 • Batteridriven (standardbatteri) med enkelt batteribyte
 • Behörigheter med begränsning av tid och plats
 • Enkel spärrning av borttappade nycklar – nycklar med kort giltighetstid minimerar risken för borttappade nycklar
 • Spårbarhet via loggar med tidsstämpel – uppgift om vem som passerat var och när
 • Krypterad kommunikation mellan nycklar, lås och programvara
 • Kan integreras med befintligt passersystem
 • Uppdatering av nycklar kan ske överallt, oberoende av administratörens plats
         
Cylindrar och hänglås
Cylindrar och hänglås
CLIQ® Remote-lösningen

Cylindrar och hänglås

 • Mikrochip för lagring av behörigheter och loggar
 • Programmerbara behörigheter och flexibla scheman för entreprenörer och personal
 • Strömförsörjning via CLIQ® Remote-nyckeln
 • IP-klassade och lämpade för extrema temperaturer och väderförhållanden
 • Med borrskydd ASSA SCD
         

I behov av en säkerhetskontroll?

Vi hjälper till att minska potentiella risker och bygga en optimal lås- och passerlösning för just dig.

Kontakta oss nu

Så fungerar CLIQ® Remote i praktiken

Lär dig hur du skyddar din infrastruktur – på plats och ute på fältet. CLIQ® Remote är en unik lösning för att säkerställa pålitlig, flexibel passerkontroll, utifrån dina behov.
Vid lokal användning

Behov av tillträde

En tekniker har nekats tillträde till ett visst område och behöver få tidsbegränsat tillträde. Han ringer receptionen.

Ny behörighet

Receptionisten skapar en tidsbegränsad behörighet för teknikerns nyckel.

Uppdatering av nyckeln

Teknikern kan nu uppdatera sin nyckel via den väggmonterade programmeringsenheten.

Tidsbegränsat lokalt tillträde

Teknikern har nu tidsbegränsat tillträde till specifika områden och applikationer (hiss, dörrar, skåp, ställverk etc).

Vid användning på fältet

Behov av tillträde

En entreprenör på en anläggning har nekats tillträde till ett visst område på fältet och behöver få tidsbegränsat tillträde. Han ringer receptionen.

Ny behörighet

Receptionisten skapar en tidsbegränsad behörighet för entreprenörens nyckel.

Nyckeluppdatering

Entreprenören kan nu uppdatera sin nyckel via CLIQ® Remote-systemets mobila programmeringsenhet med hjälp av mobiltelefonen eller appen CLIQ® Connect.

Tidsbegränsat lokalt tillträde

Entreprenören har nu tidsbegränsat tillträde till specifika områden och applikationer (grindar, värdeskåp, dörrar, hänglås, ställverk etc).

Besök en referensanläggning

Kontakta oss och boka en tid

Kontakta oss nu

ELLER

Hämta whitepaper om systemet

Kostnadsfri PDF

Hämta whitepaper

Vad gör CLIQ® Remote så väl lämpat?

 

Friheten att sköta administrativa uppgifter var och när som helst

 

Flexibel hantering av behörigheter och scheman

 

Minskad kostnad med trådlös installation

 

Certifierat enligt svenska krav

 

Robusta och pålitliga lås

 

Lösningar för avlägset belägen egendom och utrustning

 

Minskar risken för borttappade nycklar

 

Stöd för arbetsflöden och loggar

Så säger dina branschkollegor

Beprövad på fältet. CLIQ® Remote är en betrodd teknologi över hela världen. Ger dig hög säkerhet och kostnadseffektivitet jämfört med traditionella låssystem.
Dala Vatten

Utmaning

 • Dala Vatten distribuerar vatten till fyra kommuner i västra Dalarna, Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Säkerheten för kunderna kommer högt på agendan.
 • Vattenflöden som utsätts för sabotage kan medföra stora konsekvenser för ett helt samhälle. Det är därför extremt viktigt att vi har full kontroll på att inga nycklar är på drift och kan hamna hos fel personer.

Krav

 • Behov av styrd behörighet på individnivå
 • Låspunkterna sitter ofta i utsatta miljöer
 • Elektronisk behörighetsstyrning även på hänglås

Lösning

Med CLIQ® Remote kan säkerheten anpassas till behovet. På vissa ställen kan det räcka med enbart en mekanisk cylinder, medan vattenverkets pumpstation kräver behörighet på individnivå.
– Våra lås sitter ofta i utsatta miljöer, berättar Roger Lundkvist. Så om det fungerar för oss vintertid så finns det inga hinder för att utöka systemet till andra kommunala verksamheter.

Forsmark

Utmaning

 • En sjättedel av den el som förbrukas i Sverige kommer från Forsmark. Våra tre reaktorer producerar miljövarudeklarerad el.
 • Forsmarks totala produktionsresultat för 2016 blev 21,1 miljarder kilowattimmar (kWh). Det motsvarar elbehovet under ett helt år för cirka 2.8 miljoner hushåll.
 • Säkerheten har högsta prioritet på Forsmark. Det innebär att vi i alla arbeten som utförs, i alla processer och i alla beslut, sätter säkerheten främst.

Krav

 • Individ ooch tidsstyrd behörighet vid rätt tillfällen
 • Stora system med många låspunkter,
 • Höga säkerhetskrav från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM

Lösning

Implementeringen av CLIQ® Remote i Forsmark 1 och 2 kan liknas vid en trestegsraket.

 • Låssystem i "laboratoriemiljö".
 • Testmiljö.
 • Driftsmiljö.

Under en övergångstid behöll vi de gamla mekaniska låsen i dörrarna tills användarna kände sig hemtama med det nya systemet.

När driftavdelningen gav klartecken togs det nya låssystemet successivt i drift.

Eskilstuna Energi

Utmaning

 • Verksamhet som dygnet runt förser befolkningen i Eskilstuna kommun med vatten, värme, elektricitet och miljötjänster
 • Säkerhet är ett krav i flera typer av byggnader, däribland ett vattenverk, ett värmeverk och en återvinningscentral, samt 300 pumpstationer i området
 • Betjänar cirka 97 000 invånare

Krav

 • Högsta möjliga säkerhet för att säkerställa att vatten-, el- och andra vitala miljöanläggningar skyddas från intrång, sabotage och andra risker
 • Ett låssystem som är tillräckligt flexibelt för att fungera med olika typer av byggnads- och säkerhetssystem, från högsäkerhetsklassade områdesskydd och passersystem, till dörrar där ett hänglås är tillräckligt avskräckande
 • Flexibel kontroll av tillstånd för olika tidsperioder och olika sorters användare

Lösning: CLIQ® Remote

Helsinki Energia, Finland

Utmaning

 • Ett av Finlands största energibolag.
 • Förser omkring 400 000 kunder med elektricitet och täcker cirka 90 procent av huvudstadens uppvärmningsbehov.
 • Ett låssystem för en stor, utspridd arbetsstyrka: cirka 1 250 anställda och 2 600 entreprenörer, med ständigt förändrade behörigheter.

Krav

 • Höga säkerhetsnivåer för att säkerställa driftsäker energiförsörjning dygnet runt.
 • System som sköter 3 500 dörrar på 70 olika platser, från kraftverk till varuhus.
 • Webbaserad fjärrhantering av behörigheter för medarbetare och entreprenörer
 • Driftsäker lösning för att undvika störningar i energiförsörjningen som kan påverka bostäder och företag runtom i staden

Lösning: CLIQ® Remote

Electricity North West Limited, Storbritannien

Utmaning

 • Electricity North West Limited är elleverantör i nordvästra England
 • Betjäner omkring 5 miljoner människor via 57 000 km luftledningar och markkablar, och över 34 000 transformatorer
 • Sökte efter en lösning för att kontrollera tillträdet till sina anläggningar, belägna i både städer och glesbygdsområden.

Krav

 • Lås som uppfyller branschens säkerhetsstandard avseende intrångsskydd, för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i strömförsörjningen.
 • En låslösning som ger Electricity North West Limited enklare nyckelkontroll.
 • Möjlighet att skapa loggar vid behov och att identifiera när nycklar och lås använts
 • En besiktnings- och installationstjänst

Lösning: CLIQ® Remote

Kontakta oss och skydda dina anläggningar

Ladda ned vårt whitepaper och se hur andra kollegor skyddat sin kritiska infrastruktur!